Контакт

Адреса:
ЈП "Пословни простор Звездара"
Бул. краља Александра 243-245
11000 Београд

Телефон:
+381 11 3835 478

Радно време:
Сваког радног дана
од 08:00 до 16:00 часова.
Суботом и недељом не радимо.

 

Актуелни ценовник

Врста пословног простора Екстра зона

I
зона

II зона

III зона
Канцеларије за област образовања, здравства, социјалне заштите, науке и културе 380,90 284,42 217,15 172,31
Канцеларије за област политичких странака, удружења грађана и друштвених организација 803,70 382,27 302,77 241,62
Канцеларије за остале делатности 803,70 576,89 443,42 338,38
Угоститељство 1.111,50 811,32 648,23 487,19
Трговина 1.111,50 811,32 648,23 487,19
Занатство 1.111,50 564,66 446,43 338,38
Магацини 995,22 709,39 389,34 291,50
Атељеи 54,81 47,95 47,95 47,95
Производне хале 668,61 284,42 217,15 165,11
Организовање игара на срећу

1916,06

1610,82

1610,82

1610,82

ПДВ је урачунат у цене